BioVirtus Research Site jest polską firmą, którą tworzą ludzie pełni pasji, motywacji i zaangażowania. Nasz zespół posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych faz wczesnych z zachowaniem najwyższych europejskich standardów i wymagań. Priorytetem jest dla nas rzetelność i jakość zapewniana przez doskonale wykwalifikowany personel lekarzy, farmaceutów, laborantów i pielęgniarek. W codziennej pracy wartością nadrzędną dla naszego zespołu jest bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich Uczestników.

Zachęcamy zarówno osoby zdrowe, jak i te z różnymi chorobami do przyłączenia się i tworzenia wspólnie nowych możliwości leczenia.