Prawa uczestników badań

Najważniejsze prawa osoby uczestniczącej w badaniach klinicznych (jako zdrowy ochotnik lub pacjent):

  • Uczestnik ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu, a jeśli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dodatkowych wyjaśnień od lekarza
  • Konieczna jest świadoma dobrowolna zgoda uczestnika na udział w badaniu. Uczestnik ma prawo do odmowy udziału w badaniu bez wpływu na jego dalsze leczenie
  • Uczestnik ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania bez konieczności podawania przyczyny. Nie może to wpłynąć na jego prawa do dalszego leczenia poza badaniem klinicznym.
  • Uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania (m.in. ma prawo do kopii wyników swoich badań)
  • Uczestnik ma prawo do ochrony swoich danych osobowych.
  • Uczestnik ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących testowanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję o udziale w badaniu.