Badanie kliniczne dla pacjentów z niewydolnością wątroby

Zapraszamy do udziału w badaniu klinicznym osoby niepalące, w wieku 18-70 lat, z niewydolnością wątroby.

Uczestnicy badania otrzymają opiekę medyczną oraz pakiet badań kontrolnych.

Kontakt telefoniczny: 22 101 07 59
(pon.-pt. 9:00–17:00)

Rejestracja do badania

Niewydolność/marskość wątroby

Marskość wątroby to choroba postępującego włóknienia miąższu wątroby, niszcząca strukturę anatomiczną narządu, dotycząca od 4% do 10% populacji. Charakteryzuje się zastępowaniem komórek wątrobowych włóknami tkanki łącznej, które zaburzają jej budowę co prowadzi do upośledzenia jej działania.

Jest końcowym stadium bardzo wielu przewlekłych chorób wątroby, a jej przyczyny mogą być rozmaite- najczęściej jest to nadużywanie alkoholu oraz przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (wywołane wirusami HBV i HCV). Innymi przyczynami mogą być niektóre wrodzone i nabyte choroby metaboliczne, przewlekłe choroby dróg żółciowych, choroby autoimmunologiczne oraz przewlekłe stosowanie niektórych leków.

Zapadalność na marskość wątroby szacuje się na 200-300 / 100000 mieszkańców i plasuje się na 9. miejscu co do bezpośrednich przyczyn zgonów oraz na 5. w klasyfikacji zgonów w u pacjentów w wieku 45-65 lat.

Leczenie marskości wątroby polega na terapii choroby, która do niej doprowadziła, zapobieganiu nasilania się włóknienia oraz na niedopuszczaniu do wystąpienia powikłań bądź ich leczeniu. Jeżeli powyższe sposoby okażą się nieskuteczne i marskość wchodzi w fazę tzw. nieodwracalnego niewyrównania, lekarz, po spełnieniu przez chorego kryteriów kwalifikacyjnych może podjąć decyzję o przeszczepie wątroby.

 

Zarejestruj się do bazy BIOVIRTUS >>>