Astma

Astma to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, na którą choruje około 300 milionów ludzi na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią nawet 3 miliony osób.

Do zachorowania na astmę dochodzi w wyniku współdziałania złożonych i nie w pełni zrozumiałych interakcji czynników. Wpływają one zarówno na ciężkość choroby, jak i na jej podatność na leczenie. Jednym z najpoważniejszych czynników powodujących chorobę jest alergia. Do innych zaliczane są przewlekłe infekcje wirusowe dróg oddechowych, palenie tytoniu oraz narażenie na ciągły kontakt z alergenami.

Za typowe objawy astmy uznaje się występowanie napadów duszności i suchego kaszlu w nocy i nad ranem, ściskanie w klatce piersiowej oraz świszczący oddech. Najczęściej mają one charakter napadowy, a pomiędzy nimi większość chorych nie odczuwa żadnych dolegliwości. Ich częstość i nasilenie różni się znacznie w zależności od stopnia kontroli choroby i najczęściej występują u pacjentów z niekontrolowaną astmą.

Leki przyjmowane w astmie dzieli się na kontrolujące oraz stosowane doraźnie. Leki kontrolujące stosuje się regularnie, niezależnie od nasilenia i obecności objawów. Zazwyczaj nie działają natychmiast, a efekt ich odstawienia pacjent odczuwa dopiero po kilku tygodniach. Leki stosowane doraźnie przyjmowane są w celu zmniejszenia nasilenia objawów. Nie leczą procesu zapalnego w oskrzelach, a jedynie rozszerzają oskrzela, zmniejszając objawy choroby. 

 

Badania dla osób cierpiących na astmę prowadzi ośrodek Biovirtus Research Site Sp. z o.o.. Więcej informacji pod numerem: 800-88-66-22 lub 22-101-07-59.

 

Zarejestruj się do bazy BIOVIRTUS >>>